نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه :سمنان، بلوار علم و صنعت، روبروی شرکت نفت. ۰۲۳۳۳۴۴۲۶۲۳ – ۰۲۳۳۳۴۵۸۹۹۲

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: سمنان، بلوار علم و صنعت، روبروی شرکت نفت. ۰۲۳۳۳۴۴۲۶۲۳ – ۰۲۳۳۳۴۵۸۹۹۲

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰ – ۱۶:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴