نمایندگی مدیران خودرو تنکابن - کاویانی

حوزه فعالیت

واحد فروش

تنکابن، خیابان چالوس، جنب هتل امپراطور

واحد خدمات

تنكابن، خیابان چالوس، جنب اداره منابع طبیعی