نمایندگی مدیران خودرو مشهد - امامی میبدی

حوزه فعالیت

واحد فروش

مشهد، خیابان تقی آباد، خیابان ملک الشعراء بهار، نبش بهار 52

واحد خدمات

مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از بیمارستان رضوی، داخل خیابان پیامبر اعظم 49، سمت راست، قطعه دوم