ساعات پذیرش : شنبه تا چهارشنبه : 8 – 12 – پنج شنبه : 8 – 9
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه : 8 – 17 – پنج شنبه : 8 – 14

آدرس:
نمایشگاه 1:گرگان،خیابان شهید بهشتی،روبروی کوچه سازش،جنب مرکز تحقیقات کشاورزی.
تعمیرگاه:گرگان،خ شهید بهشتی،انتهای بلوار جرجان،روبروی شرکت گواه تلفن: 32145607-32177321
نمایشگاه 2:گرگان -خیابان باهنر روبروی پارک باهنر نبش باهنر 4 تلفن: 14-32437910

شماره تماس :
فروش:01732145607
خدمات پس از فروش:01732145801