نمایندگی مدیران خودرو گنبد کاووس - دشتی

حوزه فعالیت

واحد فروش

گنبد کاووس،میدان بسیج، ابتدای جاده مینودشت، بعد از ایران خودرو

واحد فروش

گنبد کاووس، ابتدای جاده آزاد شهر، روبروی دانشگاه شرق گلستان

واحد خدمات

گنبد کاووس، میدان بسیج، ابتدای جاده مینودشت، بعد از بریدگی اول