ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 17 پنج شنبه از 8 الی 17
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح از 8 الی 13 نوبت عصر از 15 الی 18 پنج شنبه از 8 الی 13

آدرس:
نمایشگاه و تعمیرگاه(1):چالوس،بلوار امام رضا، تعمیرگاه کاسپین

شماره تماس :
فروش(1):01152250886
خدمات پس از فروش:01152252886,01152253886