نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: خیابان شریعتی،حدفاصل پمپ بنزین و شورای حل اختلاف – ۰۸۶۳۲۲۴۷۱۰۶

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۵:۳۰ ۱۹:۰۰ – ۱۵:۳۰ ۱۹:۰۰ – ۱۵:۳۰

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: خیابان شریعتی،حدفاصل پمپ بنزین و شورای حل اختلاف – ۰۸۶۳۲۲۴۷۱۰۶ – ۰۸۶۳۲۲۱۸۰۸۰

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۵:۰۰ ۱۸:۰۰ – ۱۵:۰۰ ۱۸:۰۰ – ۱۵:۰۰

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴