کد 158 مرکزی

نمایندگی مدیران خودرو اراک - شاپوری

حوزه فعالیت

واحد فروش

اراک، خیابان شریعتی، حدفاصل پمپ بنزین و شورای حل اختلاف

واحد فروش

اراک، بلوار خلیج فارس، روبروی بوتان گاز

واحد خدمات

خیابان شریعتی، حدفاصل پمپ بنزین و شورای حل اختلاف