کد 145 قزوین

نمایندگی مدیران خودرو قزوین - میررحیمی

حوزه فعالیت

واحد فروش

دوراهی همدان، بلوار تاكستان، روبروي پمپ گاز

واحد خدمات