ساعات پذیرش : شنبه تا چهارشنبه : 15:30 – 07:00 – پنج شنبه: 13:00- 07:00

آدرس:
نمایشگاه شعبه(1) و تعمیرگاه:کرمان،بلوار قدس بلوار ترمینال،پلاک12
نمایشگاه شعبه(2): بافت، خیابان امیر کبیر روبروی پارک ولیعصر

شماره تماس :
فروش(1):03432510012
فروش(2):03442432117
خدمات:03432517361 – 03432518205