فیلتر هوا آریزو 5 مدل CVT

فیلتر هوا آریزو 5 مدل CVT

کد فنی قطعه
J60-1109111AB
مدل خودرو
ARRIZO5 cvt