نمایندگی مدیران خودرو کد ۳۵۰ به اطلاع متقاضیان گرامی می رساند ؛ برای اطلاع از شرایط فروش و نحوه پیش ثبت نام خودروهای چری و MVM با نمایندگی ۳۵۰ تماس حاصل فرمایند.

آغاز فروش اقساطی مدیران خودرو چری

به مناسبت عید سعید فطر

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

قیمت چری (CHERY)

نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت شرایط فروش مدیران خودرو
 چری تیگو 7 (TIGGO 7 DCT)
مدل ۹۷
000،000،000 حدودا
000،000،000
 شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7
 چری تیگو 7 (TIGGO 7 IE)
مدل ۹۸
437،300،000 حدودا
268،000،000
چری تیگو 5 جدید TIGGO5 IE
مدل ۹۷
313،700،000 حدودا
192،000،000
  شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5
چری تیگو 5 جدید TIGGO5 IL
مدل ۹۸
312،900،000 حدودا
192،000،000
چری آریزو 5 (Arrizo 5 MT)
دنده ای مدل ۹۷
189،700،000 حدودا
106،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5

قیمت ها به تومان می باشد.

قیمت مدیران خودرو (MVM)

نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت شرایط فروش مدیران خودرو
MVM 315 Sport Exc
مدل ۹۷
127،300،000 حدودا
59،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315
MVM 315 Sport Exc
مدل ۹۸
140،200،000 حدودا
65،000،000
MVM X33 s sport
مدل ۹۷
225،300،000 حدودا
115،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S
MVM X33 s sport
مدل ۹۸
236،000،000 حدودا
121،000،000
MVM X22 AT Lux مدل ۹۷ 186،700،000 حدودا
96،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22
MVM X22 AT Exc Sp Lux مدل ۹۷ 194،700،000 حدودا
100،000،000
MVM X22 MT Lux مدل ۹۷ 164،800،000 حدودا
84،000،000
MVM X22 MT مدل ۹۷ 161،800،000 حدودا
83،000،000
MVM X22 MT Sp Exc مدل ۹۷ 169،600،000 حدودا
87،000،000
MVM X22 MT Exc Sp مدل ۹۷ 172،600،000 حدودا
88،000،000
MVM X22 AT Lux مدل ۹۸ 195،600،000 حدودا
100،000،000
MVM X22 AT Exc Sp مدل ۹۸ 203،800،000 حدودا
104،000،000
MVM X22 MT Lux مدل ۹۸ 172،700،000 حدودا
88،000،000

قیمت ها به تومان می باشد.

قیمت چری (CHERY)

نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت
چری تیگو 7 97 TIGGO 7 DCT 000،000،000 حدودا 000،000،000
چری تیگو 7 98 TIGGO 7 IE 437،300،000 حدودا 268،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7
نام خودرو قیمت خودرو
پیش پرداخت
چری تیگو 5 جدید TIGGO5 IE 97 313،700،000 حدودا 192،000،000
چری تیگو 5 جدید TIGGO5 IL 98 312،900،000 حدودا 192،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5
نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت
چری آریزو 5 (Arrizo 5 T.E) دنده ای ۹۷ 189،700،000 حدودا 106،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5

قیمت ها به تومان می باشد.

قیمت مدیران خودرو (MVM)

نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت
 97 MVM 315 Sport Exc 127،300،000 حدودا 59،000،000
 MVM 315 Sport Exc 98 140،200،000 حدودا 65،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315
نام خودرو قیمت خودرو
پیش پرداخت
MVM X33 s sport 97 225،300،000 حدودا 115،000،000
MVM X33 s sport 98 236،000،000 حدودا 121،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S
نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت
MVM X22 AT Lux 97 186،700،000 حدودا
96،000،000
MVM X22 AT Exc Sp Lux 97 194،700،000 حدودا 100،000،000
MVM X22 MT Lux 97 164،800،000 حدودا
84،000،000
MVM X22 MT 97 161،800،000 حدودا
83،000،000
MVM X22 MT Sp Exc 97 169،600،000 حدودا
87،000،000
MVM X22 MT Exc Sp 97 172،600،000 حدودا
88،000،000
MVM X22 AT Lux 98 195،600،000 حدودا
100،000،000
MVM X22 AT Exc Sp 98 203،800،000 حدودا
104،000،000
MVM X22 MT Lux 98 172،700،000 حدودا
88،000،000
شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

قیمت ها به تومان می باشد.

خدمات پس از فروش مدیران خودرو
ساید بار شرایط فروش محصولات
ساید بار مشخصات فنی
ساید بار نقد و بررسی محصولات