نمایندگی مدیران خودرو کد ۳۵۰ به اطلاع متقاضیان گرامی می رساند ؛ برای اطلاع از شرایط فروش و نحوه پیش ثبت نام خودروهای چری و MVM با نمایندگی ۳۵۰ تماس حاصل فرمایند.

آغاز فروش اقساطی مدیران خودرو چری

به مناسبت عید سعید فطر

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

قیمت چری (CHERY)

نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت شرایط فروش مدیران خودرو
 چری تیگو ۷ (TIGGO 7 DCT)
مدل ۹۷
۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ حدودا
۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
 شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو ۷
 چری تیگو ۷ (TIGGO 7 IE)
مدل ۹۸
۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰ حدودا
۲۶۸،۰۰۰،۰۰۰
چری تیگو ۵ جدید TIGGO5 IE
مدل ۹۷
۳۱۳،۷۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۹۲،۰۰۰،۰۰۰
  شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو ۵
چری تیگو ۵ جدید TIGGO5 IL
مدل ۹۸
۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۹۲،۰۰۰،۰۰۰
چری آریزو ۵ (Arrizo 5 MT)
دنده ای مدل ۹۷
۱۸۹،۷۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۰۶،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو ۵

قیمت ها به تومان می باشد.

قیمت مدیران خودرو (MVM)

نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت شرایط فروش مدیران خودرو
MVM 315 Sport Exc
مدل ۹۷
۱۲۷،۳۰۰،۰۰۰ حدودا
۵۹،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315
MVM 315 Sport Exc
مدل ۹۸
۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰ حدودا
۶۵،۰۰۰،۰۰۰
MVM X33 s sport
مدل ۹۷
۲۲۵،۳۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S
MVM X33 s sport
مدل ۹۸
۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۲۱،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 AT Lux مدل ۹۷ ۱۸۶،۷۰۰،۰۰۰ حدودا
۹۶،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22
MVM X22 AT Exc Sp Lux مدل ۹۷ ۱۹۴،۷۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT Lux مدل ۹۷ ۱۶۴،۸۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۴،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT مدل ۹۷ ۱۶۱،۸۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۳،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT Sp Exc مدل ۹۷ ۱۶۹،۶۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۷،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT Exc Sp مدل ۹۷ ۱۷۲،۶۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۸،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 AT Lux مدل ۹۸ ۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 AT Exc Sp مدل ۹۸ ۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT Lux مدل ۹۸ ۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۸،۰۰۰،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.

قیمت چری (CHERY)

نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت
چری تیگو ۷ ۹۷ TIGGO 7 DCT ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ حدودا ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
چری تیگو ۷ ۹۸ TIGGO 7 IE ۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰ حدودا ۲۶۸،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو ۷
نام خودرو قیمت خودرو
پیش پرداخت
چری تیگو ۵ جدید TIGGO5 IE 97 ۳۱۳،۷۰۰،۰۰۰ حدودا ۱۹۲،۰۰۰،۰۰۰
چری تیگو ۵ جدید TIGGO5 IL 98 ۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰ حدودا ۱۹۲،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو ۵
نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت
چری آریزو ۵ (Arrizo 5 T.E) دنده ای ۹۷ ۱۸۹،۷۰۰،۰۰۰ حدودا ۱۰۶،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو ۵

قیمت ها به تومان می باشد.

قیمت مدیران خودرو (MVM)

نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت
 ۹۷ MVM 315 Sport Exc ۱۲۷،۳۰۰،۰۰۰ حدودا ۵۹،۰۰۰،۰۰۰
 MVM 315 Sport Exc 98 ۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰ حدودا ۶۵،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315
نام خودرو قیمت خودرو
پیش پرداخت
MVM X33 s sport 97 ۲۲۵،۳۰۰،۰۰۰ حدودا ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰
MVM X33 s sport 98 ۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰ حدودا ۱۲۱،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S
نام خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت
MVM X22 AT Lux 97 ۱۸۶،۷۰۰،۰۰۰ حدودا
۹۶،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 AT Exc Sp Lux 97 ۱۹۴،۷۰۰،۰۰۰ حدودا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT Lux 97 ۱۶۴،۸۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۴،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT 97 ۱۶۱،۸۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۳،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT Sp Exc 97 ۱۶۹،۶۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۷،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT Exc Sp 97 ۱۷۲،۶۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۸،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 AT Lux 98 ۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 AT Exc Sp 98 ۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰ حدودا
۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰
MVM X22 MT Lux 98 ۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰ حدودا
۸۸،۰۰۰،۰۰۰
شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

قیمت ها به تومان می باشد.

خدمات پس از فروش مدیران خودرو
ساید بار شرایط فروش محصولات
ساید بار مشخصات فنی
ساید بار نقد و بررسی محصولات