جستجو کن ...

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 :

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

ARRIZO 5 MT Lux

۹۷

189،700،000 فوری

۹۸

198،700،000

ARRIZO 5 TE

۹۷

235،500،000

۹۸

246،600،000

ARRIZO 6 EXC

۹۷

موجود نمی باشد

۹۸

372،100،000

قیمت ها به تومان می باشد.

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

ARRIZO 5 MT Lux

۹۷

189،700،000 فوری

۹۸

198،700،000

ARRIZO 5 TE

۹۷

235،500،000

۹۸

246،600،000

ARRIZO 6 EXC

۹۷

موجود نمی باشد

۹۸

372،100،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 + شرکت وفا

CHERY ARRIZO 5 TE 97 - 98

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ مبلغ خودرو مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 TE 98 246،600،000 123،300،000 ۱۲ ماهه 11،734،000
۲۴ ماهه 6،661،000
۳۶ ماهه 5،021،000
۴۸ ماهه 4،242،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ مبلغ خودرو مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 TE 97 235،500،000 117،750،000 ۱۲ ماهه 11،208،000
۲۴ ماهه 6،363،000
۳۶ ماهه 4،797،000
۴۸ ماهه 4،053،000

قیمت ها به تومان می باشد.

CHERY ARRIZO 5 MT LUX 97 - 98

اقساط ۶۰ ماهه مدل ۹۸

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 MT Lux 98 198،700،000 59،610،000 ۱۲ ماهه 13،138،000
۲۴ ماهه 7،403،000
۳۶ ماهه 5،549،000
۴۸ ماهه 4،668،000
۶۰ ماهه 4،179،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ مبلغ خودرو مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 MT Lux 97 189،700،000 94،850،000 ۱۲ ماهه 9،034،000
۲۴ ماهه 5،132،000
۳۶ ماهه 3،871،000
۴۸ ماهه 3،272،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 MT Lux:

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۴۰٪ مبلغ بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات جمع مبالغ پرداختی مجموع تسهیلات پرداختی مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه چک تضمین نرخ سود تسهیلات زمان تحویل
قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

ARRIZO 5 MT Lux مدل ۹۷

189،700،000 75،880،000 2،363،000 1،149،000 79،392،000 18،970،000 94،850،000 ۱۲ ماهه 26،904،000 -- -- 153،490،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
2،659،000 2،137،000 80،675،000 ۲۴ ماهه 14،824،000 2،659،000 ‍۱ فقره چک 175،144،000
2،757،000 3،185،000 81،822،000 ۳۶ ماهه 10،853،000 2،757،000 ۲ فقره چک 177،619،000
2،806،000 4،291،000 82،977،000 ۴۸ ماهه 8،908،000 2،806،000 ۳ فقره چک 189،013،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی جمع تسهیلات پرداختی مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه
پیش پرداخت + مبلغ بیمه بدنه سال اول + حواله مالیات تسهیلات قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

ARRIZO 5 MT Lux

مدل ۹۷

قیمت خودرو : 189،700،000

پیش پرداخت ۴۰٪:
75،880،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪
تحویل : ۳۰ روز کاری

79،392،000


18،970،000

94،850،000

۱۲ ماهه - 26،904،000 --

80،675،000

۲۴ ماهه - 14،824،000 ۱فقره چک - 2،659،000

81،822،000

۳۶ ماهه - 10،853،000 ۲فقره چک - 2،757،000

82،977،000

۴۸ ماهه - 8،908،000 ۳فقره چک - 2،806،000

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام آریزو 5 (ARRIZO 5)

.لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید