جستجو کن ...

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 :

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

ARRIZO 5 MT Lux

۹۸

198،700،000 فوری

ARRIZO 5 TE

۹۸

246،600،000

ARRIZO 6 EXC

۹۸

379،900،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 6 98:

لیزینگ بانک بصورت چک سه ماهه:

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی (پیش پرداخت+بیمه) مدت اقساط مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه چک تضمین نرخ سود تسهیلات
ARRIZO 6 EXC 98 379،900،000 192،589،000 ۱۲ ماهه - ۴چک ۳ماهه 54،455،000 0 26،140،000 ۲۱٪
193،155،000 ۲۴ ماهه - ۸چک ۳ماهه 30،222،000 ۱چک - 32،051،000 29،020،000
193،344،000 ۳۶ ماهه - ۱۲چک ۳ماهه 22،266،000 ۲چک - 33،936،000 32،070،000
193،438،000 ۴۸ ماهه - ۱۶چک ۳ماهه 18،377،000 ۳چک - 34،879،000 35،290،000
193،494،000 ۶۰ ماهه - ۲۰چک ۳ماهه 16،113،000 ۴چک - 35،444،000 38،680،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 98:

 CHERY ARRIZO 5 TE:

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت (بیمه + ۴۰٪ مبلغ خودرو) مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات
ARRIZO 5 TE 98 246،600،000 100،567،000 ۱۲ ماهه - ۴چک ۳ماهه 42،417،000 ۲۱٪
100،981،000 ۲۴ ماهه - ۸چک ۳ماهه 23،541،000
101،118،000 ۳۶ ماهه - ۱۲چک ۳ماهه 17،344،000
101،187،000 ۴۸ ماهه - ۱۶چک ۳ماهه 14،315،000
101،228،000 ۶۰ ماهه - ۲۰چک ۳ماهه 12،551،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 مدل ۹۸+ لیزینگ کارامد

CHERY ARRIZO 5 MT Luxury 98

اقساط ۴۸ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 TE 98 246،600،000 102،130،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 13،777،000
104،086،000 ۲۴ ماهه - ماهیانه 7،603،000
105،863،000 ۳۶ ماهه - ماهیانه 5،574،000
107،663،000 ۴۸ ماهه - ماهیانه 4،581،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 98:

 CHERY ARRIZO 5 MT:

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

پیش پرداخت ۳۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

ARRIZO 5 MT 98

198،700،000 62،967،000 ۱۲ ماه - ۴چک ۳ماهه 39،453،000 ۲۱٪ ۴۵ روز کاری
64،773،000 ۲۴ ماه - ۸ چک ۳ماهه 21،738،000
66،429،000 ۳۶ ماه - ۱۲ چک ۳ماهه 15،915،000
68،112،000 ۴۸ ماه - ۱۶ چک ۳ ماهه 13،063،000
69،854،000 ۶۰ ماه - ۲۰ چک ۳ماهه 11،399،000

قیمت ها به تومان می باشد.

 CHERY ARRIZO 5 TE:

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

پیش پرداخت ۵۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

ARRIZO 5 TE 98

246،600،000 126،721،000 ۱۲ ماه - ۴چک ۳ماهه 34،974،000 ۲۱٪ ۴۵ روز کاری
128،418،000 ۲۴ ماه - ۸ چک ۳ماهه 19،270،000
129،918،000 ۳۶ ماه - ۱۲ چک ۳ماهه 14،108،000
131،426،000 ۴۸ ماه - ۱۶ چک ۳ ماهه 11،580،000
132،980،000 ۶۰ ماه - ۲۰ چک ۳ماهه 10،105،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 مدل ۹۸+ خودروان وفا

CHERY ARRIZO 5 MT Luxury 98

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۳۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 MT Luxury 98 198،700،000 79،480،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 11،295،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 6،384،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 4،796،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 4،042،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 3،623،000

قیمت ها به تومان می باشد.

CHERY ARRIZO 5 MT Luxury 98 - ویژه سازمان های طرف قرارداد

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۳۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 MT Luxury 98 198،700،000 59،610،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 13،138،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 7،403،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 5،549،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 4،668،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 4،179،000

قیمت ها به تومان می باشد.

CHERY ARRIZO 5 TE 98

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۳۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 TE 98 264،600،000 123،300،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 11،722،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 6،648،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 5،007،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 4،227،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 3،795،000

قیمت ها به تومان می باشد.

CHERY ARRIZO 5 TE 98 - ویژه سازمان های طرف قرارداد

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۳۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 TE 98 264،600،000 98،640،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 14،008،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 7،913،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 5،941،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 5،005،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 4،485،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 مدل ۹۸+ لیزینگ سپهر صادرات (بدون ضامن)

CHERY ARRIZO 5 TE

بازپرداخت اقساط هر ۳ماه یکبار

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۵۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۵۰٪) مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

ARRIZO 5 T.E 98

246،600،000 126،721،000 123،300،000 ۱۲ ماهه 34،974،000 -- -- ۲۱٪ ۴۵ روز کاری
128،418،000 ۲۴ ماهه 19،270،000 2،340،600 ‍۱ فقره چک
129،918،000 ۳۶ ماهه 14،108،000 2،478،300 ۲ فقره چک
131،426،000 ۴۸ ماهه 11،580،000 2،547،100 ۳ فقره چک
132،980،000 ۶۰ ماهه 10،105،000 2،588،400 ۴ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام آریزو 5 (ARRIZO 5)

.لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید