جستجو کن ...

شعبه ۱ : خیابان انقلاب، پل چوبی۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شعبه ۲ : خیابان شریعتی، پایین‌تر از بهار شیراز۸-۷۷۶۸۰۵۴۵

شرایط مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط پیش فروش نقدی مدیران خودرو آریزو 5 (Arrizo 5) قیمت غیرقطعی

 مدیران خودرو آریزو 5 توربو (Arrizo 5 T.E) :

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت) زمان تحویل
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

Arrizo 5 T.E

109،200،000 باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز ۱۳٪ ۶٪ ۴ ماهه
93،600،000 ۱۵٪ ۵ ماهه
78،000،000 ۱۷٪ ۶ ماهه

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 T.E

پیش پرداخت:

۱- زمان ثبت نام
109،200،000 - سود مشارکت ۱۳٪ - زمان تحویل ۴ماهه
93،600،000 - سود مشارکت ۱۵٪ - زمان تحویل  ۵ماهه
78،000،000 - سود مشارکت ۱۷٪ - زمان تحویل ۶ماهه

۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز

جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت):
۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

 مدیران خودرو آریزو 5 لاکچری (Arrizo 5 MT Luxury) :

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت) زمان تحویل
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

Arrizo 5 MT Luxury

78،920،000 باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز ۱۳٪ ۶٪ ۴ ماهه
75،360،000 ۱۵٪ ۵ ماهه
62،800،000 ۱۷٪ ۶ ماهه

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 MT Luxury

پیش پرداخت:

۱- زمان ثبت نام
78،920،000 - سود مشارکت ۱۳٪ - زمان تحویل ۴ماهه
75،360،000 - سود مشارکت ۱۵٪ - زمان تحویل  ۵ماهه
62،800،000 - سود مشارکت ۱۷٪ - زمان تحویل ۶ماهه

۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز

جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت):
۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام آریزو 5 (ARRIZO 5)