جستجو کن ...

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 :

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

ARRIZO 5 MT Lux

۹۸

198،700،000 فوری

ARRIZO 5 TE

۹۸

246،600،000

ARRIZO 6 EXC

۹۸

372،100،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 MT:

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

پیش پرداخت ۳۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

ARRIZO 5 MT 98

198،700،000 62،967،000 ۱۲ ماه - ۴چک ۳ماهه 39،453،000 ۲۱٪ ۴۵ روز کاری
64،773،000 ۲۴ ماه - ۸ چک ۳ماهه 21،738،000
66،429،000 ۳۶ ماه - ۱۲ چک ۳ماهه 15،915،000
68،112،000 ۴۸ ماه - ۱۶ چک ۳ ماهه 13،063،000
69،854،000 ۶۰ ماه - ۲۰ چک ۳ماهه 11،399،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی

پیش پرداخت ۳۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط

ARRIZO 5 MT 98

قیمت خودرو : 198،700،000

نرخ سود تسهیلات: ۲۱٪

زمان تحویل: ۴۵ روز کاری

62،967،000 ۱۲ ماه - ۴چک ۳ماهه 39،453،000
64،773،000 ۲۴ ماه - ۸ چک ۳ماهه 21،738،000
66،429،000 ۳۶ ماه - ۱۲ چک ۳ماهه 15،915،000
68،112،000 ۴۸ ماه - ۱۶ چک ۳ ماهه 13،063،000
69،854،000 ۶۰ ماه - ۲۰ چک ۳ماهه 11،399،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 T.E:

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

پیش پرداخت 40% + بیمه بدنه سال اول + مالیات

مجموع تسهیلات پرداختی مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه چک تضمین نرخ سود تسهیلات زمان تحویل
قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

ARRIZO 5 T.E 98

246،600،000 103،206،000 24،660،000 123،300،000 ۱۲ ماهه 34،974،000 -- -- 199،530،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
104،873،000 ۲۴ ماهه 19،270،000 2،456،000 ‍۱ فقره چک 227،674،000
106،363،000 ۳۶ ماهه 14،108،000 2،584،000 ۲ فقره چک 230،890،000
107،866،000 ۴۸ ماهه 11،580،000 2،648،000 ۳ فقره چک 245،708،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی جمع تسهیلات پرداختی مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه چک تضمین
پیش پرداخت 40% + مبلغ بیمه بدنه سال اول + حواله مالیات تسهیلات قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

ARRIZO 5 T.E 98

قیمت خودرو : 246،600،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪
تحویل : ۳۰ روز کاری

103،206،000


24،660،000

123،300،000

۱۲ ماهه - 34،974،000 -- 199،530،000

104،873،000

۲۴ ماهه - 19،270،000 ۱فقره چک - 2،456،000 227،674،000

106،364،000

۳۶ ماهه - 14،108،000 ۲فقره چک - 2،584،000 230،890،000

107،866،000

۴۸ ماهه - 11،580،000 ۳فقره چک - 2،648،000 245،708،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 مدل ۹۸+ لیزینگ سپهر صادرات (بدون ضامن)

CHERY ARRIZO 5 TE

بازپرداخت اقساط هر ۳ماه یکبار

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۵۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۵۰٪) مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

ARRIZO 5 T.E 98

246،600،000 126،721،000 123،300،000 ۱۲ ماهه 34،974،000 -- -- ۲۱٪ ۴۵ روز کاری
128،418،000 ۲۴ ماهه 19،270،000 2،340،600 ‍۱ فقره چک
129،918،000 ۳۶ ماهه 14،108،000 2،478،300 ۲ فقره چک
131،426،000 ۴۸ ماهه 11،580،000 2،547،100 ۳ فقره چک
132،980،000 ۶۰ ماهه 10،105،000 2،588،400 ۴ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو پیش پرداخت ۵۰% + مبلغ بیمه بدنه سال اول + حواله مالیات تسهیلات مبلغ اقساط(۵۰٪) مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

ARRIZO 5 T.E 98

قیمت خودرو : 246،600،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪
تحویل : ۴۵ روز کاری

126،721،000

123،300،000

 

۱۲ ماهه - 34،974،000 --

128،418،000

۲۴ ماهه - 19،270،000 ۱فقره چک - 2،340،600

129،918،000

۳۶ ماهه - 14،108،000 ۲فقره چک - 2،478،300

131،426،000

۴۸ ماهه - 11،580،000 ۳فقره چک - 2،547،100

132،980،000

۶۰ ماهه - 10،105،000 ۴فقره چک - 2،588،400

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 مدل ۹۸+ خودروان وفا

CHERY ARRIZO 5 98

اقساط 48 ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۴۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 98 198،700،000 79،480،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 11،307،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 6،397،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 4،809،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 4،055،000

قیمت ها به تومان می باشد.

CHERY ARRIZO 5 98

اقساط ۶۰ ماهه - ویژه سازمان‌های طرف قرارداد

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۳۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 98 198،700،000 59،610،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 13،138،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 7،403،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 5،549،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 4،668،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 4،179،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO 5 مدل ۹۸+ خودروان وفا + ویژه سازمان‌های طرف قرارداد

CHERY ARRIZO 5 98

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۳۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 TE 98 264،600،000 123،300،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 11،722،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 6،648،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 5،007،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 4،227،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 3،795،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۳۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
Arrizo 5 MT Luxury 98 198،700،000 59،610،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 13،138،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 7،403،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 5،549،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 4،668،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 4،179،000

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام آریزو 5 (ARRIZO 5)

.لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY ARRIZO :

CHERY Arrizo

اقساط ۴۸ ماهه + بدون بهره - عید تا عید

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

50% مبلغ خودرو + بیمه + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

Chery Arrizo MT 98

198،700،000 101،825،000 ۱۲ ماهه 24،837،500 ۰٪ ۴۵ روز کاری
104،038،000 ۲۴ ماهه 15،063،000 ۱۸٪
105،063،000 ۳۶ ماهه 10،896،000 ۱۸٪
106،083،000 ۴۸ ماهه 8،844،000 ۱۸٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

50% مبلغ خودرو + بیمه + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

Chery Arrizo T.E 98

246،600،000 127،217،000 ۱۲ ماهه 33،172،500 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری
129،118،000 ۲۴ ماهه 18،694،000 ۱۸٪
130،391،000 ۳۶ ماهه 13،522،000 ۱۸٪
131،656،000 ۴۸ ماهه 10،976،000 ۱۸٪

قیمت ها به تومان می باشد.