جستجو کن ...

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو آریزو 5 (Arrizo 5)

 مدیران خودرو آریزو 5 توربو (Arrizo 5 T.E) :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

Arrizo 5 T.E

191،900،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 T.E

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

191،900،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

 مدیران خودرو آریزو 5 لاکچری دنده ای (Arrizo 5 MT Luxury) :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

Arrizo 5 MT Luxury

154،500،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 MT Luxury

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

154،500،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط پیش فروش نقدی مدیران خودرو آریزو 5 (Arrizo 5) قیمت قطعی + تحویل ۶۰ روز کاری

 مدیران خودرو آریزو 5 توربو (Arrizo 5 T.E) :

مدل خودرو قیمت خودرو (قطعی) پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام ۳۰ روز پس از ثبت نام زمان صدور دعوتنامه(۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

Arrizo 5 T.E

191،900،000

95،950،000 47،975،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 T.E

قیمت خودرو(قطعی) زمان ثبت نام
95،950،000
191،900،000 ۳۰ روز پس از ثبت نام

47،975،000

سودمشارکت: ۱۳٪

جریمه تاخیر :  ۶٪

زمان صدور دعوتنامه (۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

قیمت ها به تومان می باشد.

 مدیران خودرو آریزو 5 لاکچری دنده ای (Arrizo 5 MT Luxury) :

مدل خودرو قیمت خودرو (قطعی) پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام ۳۰ روز پس از ثبت نام زمان صدور دعوتنامه(۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

Arrizo 5 MT Luxury

154،500،000

77،250،000 38،625،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 MT Luxury

قیمت خودرو(قطعی) زمان ثبت نام
77،250،000
154،500،000 ۳۰ روز پس از ثبت نام

38،625،000

سودمشارکت: ۱۳٪

جریمه تاخیر :  ۶٪

زمان صدور دعوتنامه (۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام آریزو 5 (ARRIZO 5)