جستجو کن ...

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط  فروش اقساطی مدیران خودرو چری Arrizo 5 لیزینگ خودروان وفا + تعداد محدود

مدیران خودرو Arrizo 5 MT Lux (لیزینگ خودروان وفا):

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط تحویل
زمان ثبت نام

Arrizo 5 MT Lux

162،300،000

81،150،000 ۱۲ ماهه هر ماه 7،755،000

فوری

۲۴ ماهه 4،418،000
۳۶ماهه 3،340،000
۴۸ماهه 2،828،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 MT Lux

قیمت خودرو:
162،300،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

81،150،000

بازپرداخت
هرماه

تحویل فوری
 

۱۲ماهه - 7،755،000
۲۴ماهه - 4،418،000
۳۶ماهه -  3،340،000
۴۸ماهه -  2،828،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو Arrizo 5 TE (لیزینگ خودروان وفا):

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط تحویل
زمان ثبت نام

Arrizo 5 TE

201،500،000

100،750،000 ۱۲ ماهه هر ماه 9،625،000 فوری
۲۴ ماهه 5،482،000
۳۶ماهه 4،144،000
۴۸ماهه 3،509،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 TE

قیمت خودرو:
201،500،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

100،750،000

بازپرداخت
هرماه

تحویل فوری

۱۲ماهه - 9،625،000
۲۴ماهه - 5،482،000
۳۶ماهه -  4،144،000
۴۸ماهه -  3،509،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5) بدون بهره + تحویل فوری به تعداد محدود

 مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5 TE) :

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط تعداد چک نرخ سود مبلغ چک تحویل
پیش پرداخت ۶۰٪

 Arrizo 5 TE

191،900،000

117،500،000 ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ماهه ۰٪ 19،190،000 فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 TE

قیمت خودرو 191،900،000
پرداخت اولیه پیش پرداخت ۶۰٪ 117،500،000
مدت اقساط: ۱۲ ماهه
تعداد چک: ۴چک ۳ ماهه
مبلغ چک 19،190،000
نرخ سود : ۰٪
تحویل فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

 مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5 MT Lux) :

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط تعداد چک نرخ سود مبلغ چک تحویل
پیش پرداخت ۶۰٪

Arrizo 5 MT Lux

154،500،000

94،600،000 ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ماهه ۰٪ 15،450،000 فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 TE

قیمت خودرو 154،500،000
پرداخت اولیه پیش پرداخت ۶۰٪ 94،600،000
مدت اقساط: ۱۲ ماهه
تعداد چک: ۴چک ۳ ماهه
مبلغ چک 15،450،000
نرخ سود : ۰٪
تحویل فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو آریزو 5 (Arrizo 5)

 مدیران خودرو آریزو 5 توربو (Arrizo 5 T.E) :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

Arrizo 5 T.E

191،900،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 T.E

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

191،900،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

 مدیران خودرو آریزو 5 لاکچری دنده ای (Arrizo 5 MT Luxury) :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

Arrizo 5 MT Luxury

154،500،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 MT Luxury

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

154،500،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط پیش فروش نقدی مدیران خودرو آریزو 5 (Arrizo 5) قیمت قطعی + تحویل ۶۰ روز کاری

 مدیران خودرو آریزو 5 توربو (Arrizo 5 T.E) :

مدل خودرو قیمت خودرو (قطعی) پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام ۳۰ روز پس از ثبت نام زمان صدور دعوتنامه(۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

Arrizo 5 T.E

191،900،000

95،950،000 47،975،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 T.E

قیمت خودرو(قطعی) زمان ثبت نام
95،950،000
191،900،000 ۳۰ روز پس از ثبت نام

47،975،000

سودمشارکت: ۱۳٪

جریمه تاخیر :  ۶٪

زمان صدور دعوتنامه (۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

قیمت ها به تومان می باشد.

 مدیران خودرو آریزو 5 لاکچری دنده ای (Arrizo 5 MT Luxury) :

مدل خودرو قیمت خودرو (قطعی) پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام ۳۰ روز پس از ثبت نام زمان صدور دعوتنامه(۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

Arrizo 5 MT Luxury

154،500،000

77،250،000 38،625،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

Arrizo 5 MT Luxury

قیمت خودرو(قطعی) زمان ثبت نام
77،250،000
154،500،000 ۳۰ روز پس از ثبت نام

38،625،000

سودمشارکت: ۱۳٪

جریمه تاخیر :  ۶٪

زمان صدور دعوتنامه (۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام آریزو 5 (ARRIZO 5)