نمایندگی مدیران خودرو یاسوج - شاکری نسب

حوزه فعالیت

واحد فروش

یاسوج، خیابان شهید منتظری، پایین تر از مسجد چهارده معصوم

واحد خدمات

یاسوج، نجف آباد، جنب مخابرات