نمایندگی مدیران خودرو سنندج - رهروان اهل طریقت

حوزه فعالیت

واحد فروش

سنندج، ابتدای جاده همدان، نرسیده به پلیس راه، جنب کارواش اندیشه

واحد خدمات

سنندج،کمربندی بهشت محمدی، مابین فنی حرفه ای و کارخانه ایستک، بالای معاینه فنی شماره 3