نمایندگی مدیران خودرو تهران - مرکزی

حوزه فعالیت

واحد قطعات

تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، جنب بیمه ایران، کوچه 46، تعمیرگاه مرکزی مدیران خودرو