کد 337 گیلان

نمایندگی مدیران خودرو رشت - فناوران صنعت خودرو

حوزه فعالیت

واحد فروش

رشت،کیلومتر3 جاده فومن (آتشگاه)، جنب نمایندگی سایپا

واحد خدمات