کد 368 تهران

نمایندگی مدیران خودرو تهران - افتخار

حوزه فعالیت

واحد فروش

تهران، میدان آرژانتین، داخل پارک سوار بیهقی،ضلع شمال شرقی، پلاک 23

واحد فروش

تهران، گیشا، نبش خیابان 22، پلاک 181

واحد خدمات

تهران، میدان آرژانتین، داخل پارک سوار بیهقی، ضلع شرقی، پلاک 5