کد 500 تهران

نمایندگی مدیران خودرو تهران - گسترش خودرو دامون

حوزه فعالیت

واحد فروش

تهران، چیتگر، خیابان علیمرادی (کوهک)، روبروی کوچه نسیم ششم

واحد فروش

تهران- مجتمع تجاری ایران مال، طبقه G1، نمایشگاه خودرو

واحد خدمات

تهران، چیتگر، خیابان علیمرادی (کوهک)، روبروی کوچه نسیم ششم