نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه ۱ و تعمیرگاه : بوکان، بلوار امام خمینی، بالاتر از  خیابان ۵۵ – ۰۴۴۴۶۲۵۸۵۵۵

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه : بوکان، بلوار امام خمینی، بالاتر از  خیابان ۵۵ – ۰۴۴۴۶۲۵۸۵۵۵

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ – ۱۵:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴