کد 452 یزد

نمایندگی مدیران خودرو یزد - ایوبی

حوزه فعالیت

واحد فروش

یزد، میدان مهدیه، بلوار امام جعفر صادق، 500متر بعد از بیمارستان مادر

واحد خدمات