نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه : زنجان، کمربندی خیام غربی، روبروی میراث فرهنگی – ۰۲۴۳۳۳۲۰۷۷۷

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه : زنجان، کمربندی خیام غربی، روبروی میراث فرهنگی – ۰۲۴۳۳۳۲۷۶۷۵

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۰۰:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۰۰:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۰۰:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر      

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴