نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه ۱: همدان، خیابان مهدیه،نرسیده به تقاطع پژوهش، روبروی بانک صادرات، نبش کوچه مهر – ۰۸۱۳۸۳۷۲۱۰۰ 

نمایشگاه۲ : همدان ، میدان سردار حاج حسین همدانی (تقاطع سپاه) ، ابتدای بلوار اسدآبادی(روبروی سپاه) – ۰۸۱۳۴۲۴۲۴۲۴

ساعت کاری نمایشگاه ۱ شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۹:۳۰ ۱۳:۰۰ – ۰۹:۳۰ ۲۲:۰۰ – ۱۸:۰۰
عصر ۲۲:۰۰ – ۱۳:۰۰ ۲۲:۰۰ – ۱۳:۰۰  
ساعت کاری نمایشگاه ۲ شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۳۰
عصر ۱۸:۰۰ – ۱۵:۰۰ ۱۸:۰۰ – ۱۵:۰۰  

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه : همدان ، میدان سردار حاج حسین همدانی (تقاطع سپاه) ، ابتدای بلوار اسدآبادی(روبروی سپاه) – ۰۸۱۳۴۲۴۲۴۲۴

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۳۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۵:۰۰ ۱۸:۰۰ – ۱۵:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴