نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه : کازرون، بلوار ملت (دانشگاه آزاد) نرسیده به دانشگاه، جنب جاده دوان – ۰۷۱۴۲۳۳۱۰۰۰ – ۰۷۱۴۲۳۳۰۱۹۹

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۳۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۲۲:۰۰ – ۱۷:۰۰ ۲۲:۰۰ – ۱۷:۰۰  

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه : کازرون، بلوار ملت (دانشگاه آزاد) نرسیده به دانشگاه، جنب جاده دوان – ۰۴۴۴۶۲۵۸۵۵۵

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۳۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ – ۰۸:۰۰
عصر      

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴