نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: اراک بلوار سردشت روبروی مرکز سازامانی جامع  – 08632768008 – 08632768004

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: اراک بلوار سردشت روبروی مرکز سازامانی جامع  – 08632768008 – 08632768004

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۵:۳۰ ۱۸:۳۰ – ۱۵:.۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴