نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: شیراز بلوار خلیج فارس روبروی پلیس راه فسا – ۰۷۱۳۷۱۳۴۷۱۹ – ۵-۰۹۱۷۵۶۷۹۰۰۱

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: شیراز بلوار خلیج فارس روبروی پلیس راه فسا – ۰۹۱۷۳۹۵۶۲۱۲ – ۰۹۱۷۰۲۲۰۳۹۲

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۷:۳۰ ۱۳:۰۰ – ۰۷:۳۰ ۱۳:۳۰ – ۰۷:۳۰
عصر ۱۷:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰ – ۱۴:۰۰  

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو ۴۲۱ : www.saipa-zare.ir

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴