ساعت کار واحد فروش: شنبه تا چهارشنبه صبح 08:30-14:00 عصر 15:00-19:00 – پنج شنبه 08:30-14:00 عصر 15:00-16:00
ساعت کار واحد خدمات پس از فروش: شنبه تا پنج شنبه  صبح08:00-13:30 عصر 14:30-17:00

شماره تماس :
واحد فروش: 05136650000
واحد خدمات: 05136676767
رزرو وقت پذیرش خدمات : 05136676767

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 415 : mvm.pakravan.ir