کد 413 بوشهر

نمایندگی مدیران خودرو برازجان - اسماعیلی

حوزه فعالیت

واحد فروش

برازجان، خیابان شهید رجایی، جنب خیابان شماره23

واحد خدمات

برازجان، خیابان الفتح، 200 متر بعد از منطقه نظامی