نمایندگی مدیران خودرو نجف آباد - قاسمی

حوزه فعالیت

واحد فروش

نجف آباد (جاده اصفهان - نجف آباد)، گلدشت، نبش بلوار ابوذر

واحد فروش

درچه خیابان امام خمینی مقابل پمپ بنزین محمد