ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 20:00 – پنجشنبه: 08:00 الی 15:00 – جمعه ساعت 10:00 الی 17:00
ساعات پذیرش: شنبه تا چهارشنبه 18:00 – 07:30 – پنجشنبه: 13:00 – 07:30

آدرس :
نمایشگاه : تهران،میدان جمهوری،خیابان رودکی مابین آذربایجان و ارومیه، پلاک764 (خارج از محدوده ترافیک، زوح فرد)
خدمات پس از فروش : تهران،میدان جمهوری،خیابان رودکی مابین آذربایجان و ارومیه، پلاک762 (خارج از محدوده ترافیک، زوح فرد)

تلفن های تماس:
نمایشگاه: 02166430048-02166430238-02166945854
خدمات پس از فروش: 02166427893 -02166423551