لغو امتیاز شده

ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه:۸ الی ۱۷.پنجشنبه:۸ الی ۱۳
آدرس نمایشگاه:  شهرضا،میدان امام خمینی، خیابان ۴۵متری جنب بانک کشاورزی ۰۳۱۵۳۵۰۰۴۵۷
آدرس خدمات پس از فروش: شهرضا،اول جاده شیراز،شهرک امیرکبیر، جنب شرکت سایپا دیزل  تلفن: ۰۳۱۵۳۲۸۷۴۱۵

شماره تماس : ۰۳۱۵۳۵۰۰۴۵۷

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو ۳۹۲ : www.golabico.ir