نمایندگی مدیران خودرو طبس - عابدزاده

حوزه فعالیت

واحد فروش

طبس،میدان آیت اله واعظ طبسی

واحد فروش

قاین، خیابان مبارزان، نبش مبارزان 9

واحد خدمات

طبس،میدان آیت اله واعظ طبسی