نمایندگی مدیران خودرو مشهد - نجفی گل

حوزه فعالیت

واحد فروش

مشهد،خیابان کوشش، نبش کوشش 24، پلاک364.

واحد خدمات

مشهد،ابتدای جاده قدیم نیشابور،خ سد طرق،جنب شرکت ایران گاز