نمایشگاه: کرج، بلوارملاصدراغربی، نرسیده به میدان نبوت،پلاک 617
ساعت کار: شنبه الی پنجشنبه: 21:00-16:00 / 14:00-09:00

خدمات پس از فروش: کرج، مترو گلشهر، میدان الغدیر، کوچه کوکب غربی (تالار تیراژه)
 ساعت پذیرش: شنبه الی چهارشنبه: 15:30-07:30   پنجشنبه: 10:00-07:30
ساعت کار: شنبه الی چهارشنبه: 18:00-14:00 / 13:00-08:00   پنجشنبه: 13:00-08:00

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 377 : 377mvm.ir