نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: سمنان،میدان قومس،بلوار ۱۵خرداد،جنب خیابان خودکفائی – ۰۲۳۳۳۳۰۰۰۰۱

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: سمنان،میدان قومس،بلوار ۱۵خرداد،جنب خیابان خودکفائی۰۲۳۳۳۳۰۰۰۰۱

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ – ۱۵:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴