ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از 7 الی 10 صبح 15 الی 17 بعدازظهر پنجشنبه از 7 الی 10 صبح
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح از 7:30 الی 13 نوبت عصر از 15:30 الی 20 پنجشنبه از 7:30 الی 13