ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه صبح ها از 7:30 الی 12:30 عصرها از 14:00 الی 18:00 پنج شنبه از 7:30 الی 13:00
ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه صبح ها از 7:30 الی 12:30 عصرها از 14:00 الی 17:30 پنج شنبه از 7:30 الی 12:00