ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه: از 7:30 صبح الی 17 عصر پنجشنبه: از 7:30 صبح الی 13 عصر
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح از 8 الی 13 نوبت عصر از 15 الی 18 پنجشنبه از 8 الی 14

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 355 : www.haghparast355.ir