ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه  صبح ساعت 08:00 الی 13:00 ، عصر ساعت 14:30 الی 18:00 – پنجشنبه ساعت 08:00 الی 13:00
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه صبح ساعت 08:00 الی 13:00 ، عصر ساعت 14:30 الی 18:00 – پنجشنبه ساعت 08:00 الی 13:00

شماره های تماس :
فروش: 77091087 – 77091086
خدمات پس از فروش :77091014 – 77091015