ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:7:30الی8:30 پنجشنبه:7:30الی 8:30
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح 7:30الی 13 نوبت عصر:از 14:30الی 18

آدرس:
نمایشگاه :خیابان انقلاب ،ضلع جنوب غربی پل چوبی.
نمایشگاه(2):خیابان شریعتی،پایین تر از بهار شیراز،جنب بانک مسکن،پلاک326