ساعت کار : شنبه الی چهارشنبه 17:30-08:30  پنجشنبه:13:30-08:30

ساعت پذیرش: شنبه الی چهارشنبه:17:00- 07:30  پنجشنبه:13:00-07:30

نمایشگاه1: جنت آباد شمالی،ایرانپارس،خیابان شقایق،کوچه ششم انتهای بنفشه یکم
نمایشگاه2: سعادت آباد ،پایین تر از م کتاب، خ احسان جنوبی پ 22
نمایشگاه3:   تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک 252
خدمات پس از فروش:  نیایش غرب-کندرو ستاری-بعد از خروجی ستاری جنوب-خ شقایق-انتهای کوچه ششم-نبش پمپ بنزین