ساعات پذیرش : شنبه تا چهارشنبه :8 – 12 – پنج شنبه : 8 – 11
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه : 7:30 – 16 – پنج شنبه : 7:30 – 14

آدرس:
نمایشگاه:نیشابور،بلوار آزادگان، روبروی پمپ بنزین صحرانورد.
تعمیرگاه:نیشابور،بلوار گلها،نبش گلها 3،مجتمع شکاری

شماره تماس :
فروش:05142218970
خدمات پس از فروش:05142215700