ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:8الی10 پنجشنبه:8 الی 9
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 8 الی 12 نوبت عصر:از 15 الی 18 پنجشنبه:از 8 الی 12

آدرس:
نمایشگاه:الیگودرز،نبش میدان آزادگان(ضلع شمالی).
تعمیرگاه:الیگودرز،بلوار شرقی(شهید رجائی)،بلوار شهید روشن،بعد از شهرداری

شماره تماس :
فروش:06643334050
خدمات پس از فروش:06643324885