نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: قم،فلکه ایران مرینوس،جنب مدرسه شاهد. – ۰۲۵۳۲۹۲۱۱۸۰ – ۰۲۵۳۲۹۳۳۲۴۷

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه:قم، بلوار امین،فلکه ایران مرینوس،به سمت پل انقلاب – ۰۲۵۳۲۹۱۲۵۸۵

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۶:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ – ۰۰:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴