ساعت کاری: 18:00-14:00 13:00 08:00

آدرس:
نمایشگاه: کرمانشاه،بلوار مطهری غربی (سیروس) پلاک 30
خدمات پس از فروش: کرمانشاه، میدان آزادگان،ابتدای جاده اسلام آباد غرب،پلاک 121

شماره تماس :
فروش:08337297873
خدمات پس از فروش:08337202226