ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:8الی17 پنجشنبه:8الی13
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه: نوبت صبح:8الی13 نوبت عصر:14:30الی18 پنجشنبه:8الی14

نمایشگاه: مشکین شهر،خیابان22 بهمن،میدان توحید.
تعمیرگاه: کنارگذر مشکین شهر به اهر،نرسیده به کارخانه آرد

شماره تماس :
فروش:04532532513
خدمات پس از فروش:04532532514