ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:7:30الی12 پنجشنبه:7:30الی 11
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 7:30الی 12 نوبت عصر:از 14:30الی 18 پنجشنبه:از 7:30الی 13

آدرس:
نمایشگاه: جاده ساری به نکا ، بعد از شرکت نفت ، هولا
خدمات پس از فروش : کیلومتر 3 جاده ساری به نکا ،بعد از سه راهی شهید زارع ،جنب نمایندگی سایپا نادری

شماره تماس :
فروش: 01133288555
خدمات 01133284949 – 09125339386