ساعات پذیرش : شنبه تا چهارشنبه : 8 – 12:30 , 15 – 18:30 – پنج شنبه : 8 – 12:30
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه : 8 – 12:30 , 15 – 18:30 – پنج شنبه : 8 – 12:30

شماره تماس :
فروش:1-572289001-051
خدمات پس از فروش:3-57260901-051