ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه : از 7 الی 11 -پنجشنبه : از7:30 الی 11 –
ساعت کار : -شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح : از 7:30 الی 12 نوبت عصر : از 12 الی 16 پنجشنبه : از 7:30 الی 13

شماره تماس :
فروش:03443310192
خدمات پس از فروش:03443310198