کد 293 زنجان

نمایندگی مدیران خودرو زنجان - شفقتیان

حوزه فعالیت

واحد فروش

زنجان، بلوار آزادی، خیابان کشاورز، روبروی مدرسه جلال آل احمد(دکترشهریاری)

واحد خدمات

زنجان، کمربندی جنوبی، خیابان خیام، روبروی خیابان صدر جهان